ECL-ի և ծառայություն մատուցող գործընկեր Տրանսիմպեքս ՍՊԸ-ի միջև պայմանագրի ընդհանուր դրույթներ և պայմաններ

Ծանրոցների առաքում դեպի Հայաստան

Բովանդակություն

 

 • Օգտատիրոջ / ուղարկողի և ECL-ի և կամ ծառայություն մատուցողի իրավական հարաբերություններ
 • Պայմանագրի հիմք ու շրջանակ
 • 2րդ պայամանագրի եզրակացություն
 • Տրանսիմպեքս ՍՊԸ-ի կողմից մատուցվող ծառայություններ
 • Կողմերի պատասխանատվություն
 • Սահմանափակումներ
 • Այլ դրույթներ

 

 

Օգտատիրոջ / ուղարկողի և ECL-ի և/կամ ծառայություն մատուցողի իրավական հարաբերություններ

ECL-ը հանդիսանում է միջնորդ կազմակերպություն SmartExpress հարթակում առաջարկվող տրանսպորտային ծառայությունների մատուցման գործում։ Այդ ծառայությունները կարելի է պատվիրել և դրանց համար վճարել առցանց։ ECL-ի պարտավորությունները սահամանափակվում են միայն միջնորդ ծառայություններով։ Միջնորդավորված (հիմնական) ծառայության պատշաճ կատարումը, որպես այդպիսին , ECL-ի պայմանագրային պարտավորությունների մաս չի կազմում։

Պայմանագրային գործընկեր հանդիսանում է Տրանսիմպեքս ՍՊԸ-ն (գրանցված Կոմիտաս 54/81, Երևան 0051, Հայաստան հասցեում, գրանցման համար ։ 264․,110․04437։ Գործունեության հասցե ։ Մաշտոց 40, Երևան 0002, Հայաստան, տնօրեն՝ Արման Ղազարյան)

 

Փոխադրման հետևյալ պայմանները կարգավորում են օգտատիրոջ/ ուղարկողի և Տրանսիմպեքս ՍՊԸ-ի միջև իրավական փոխհարաբերությունները: Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Տրանսիմպեքս ՍՊԸ-ի կամ իր գործակալի և գործընկերների կողմից ապրանքն ընդունելու պահից։ Առցանց գրանցման գործընթացն ավարտելուն հաջորդում է վճարում կատարելու պատրավորությունը։ Եթե գործընթացն ավարտելուց հետո, ուղարկող կողմը որոշում է գրանցած ծանրոցը չուղարկել, տրամադրված միջոցների համար վճարման պարտավորությունը, այնուամենայնիվ, մնում է անփոփոխ։

2.Պայմանագրի հիմք ու շրջանակ

Ընդհանուր դրույթներն ու պայմանները կիրառվում են օգտատիրոջ և Տրանսիմպեքս ՍՊԸ-ի կողմից  կնքված պայմանագրերում ՝  ծանրոցների միջսահմանային փոխադրումն իրականացնելիս։ Վերջիններս ներառում են հատուկ համաձայնեցված լրացուցիչ և օժանդակ ծառայություններ ( հետայսու ՝ ծառայություններ):

Եթե  առաջնահերթության ոչ հետևյալ կարգով,ապա կիրառավում են ամրագրված պարտադիր կանոնադրական դրույթները, անհատական պայմանագրերն ու ընդհանուր դրույթներն ու պայմանները, համաշխարհային փոստային կոնվենցիան և վերջինիս լրացուցիչ համաձայնագրերը, հետայսու ՝ համաշխարհային փոստային կոնվենցիա, որը փոփոխվում է ժամանակ առ ժամանակ, ինչպես նաև փոխադրման պայմանագրի մասին Հայստանի օրենդրության դրույթները։

 

3․ Եզրահանգումներ

Ստանդարտ խմբաքանակների տեղափոխման պայմանագրերը կնքվում են ծանրոցներն առաքելիս՝ ստացողի և Տրանսիմպեքս ՍՊԸ-ի կամ վերջինիս կողմից լիազորված ընկերությունների միջև ՝ համաձայն վերոնշյալ Ընդհանուր դրույթների և պայմանների: Նախքան պայմանագրի ստորագրումը, ուղարկող կողմը պատրավորվում է տեղեկացնել՝ արդյոք առաքանին պարունակում է չթույլատրվող ապրանքներ, որոնք ներկայացված են 2րդ գլխում։ Ընդհանուր դրույթներին և պայմաններին հակասելը սույնով հստակ մերժվում են։

2․Չթույլատրվող ապրանքներ (վտանգավորության աստիճան ունեցող բեռներ)

 1. Իրենց բովանդակությամբ, արտաքին տեսքով, փոխադրման կամ պահեստավորման համար անհամապատասխան ծանրոցները, որոնք, մասնավորապես արտահանման երկրի, ճանապարհի կամ ուղարկվող երկիրի արտահանման, ներմուծման կամ մաքսային կանոնադրությամբ  օրինական կերպով չեն թույլատրվում փոխադրել կամ պահեստավորել ։ Ինչպես նաև, այն ծանրոցները և/կամ ապրանքները, որոնք արգելվում են տեղափոխել համաձայն համաշխարհային փոստային կոնվենցիայի կանոնադրության։
 2. Հատուկ պայմաններ` ջերմային ռեժիմ, անվտանգության միջոցներ կամ թույտվություն պահանջող ծանրոցներ։
 3. Այն ծանրոցները, որոնց պարունակությունը  փոխադրման ճանապարհինկարող է նյութական վնաս հասցնել կամ վնասել մարդկանց
 4. Կենդանիներ, կմախք, մարմնի մասեր կամ մարդկային մնացորդներ պարունակող ծանրոցներ
 5. Թմրադեղեր կամ այլ հոգեմետ նյութեր պարունակող ծանրոցներ
 6. Ծանրոցներ, որոնց փոխադրումը և/կամ  պահեստավորումը ենթակա է վտանգավոր բեռների կանոնակարգերին․բացառվում են բոլոր այն ապրանքները, որոնք թույլատրվում են IATA – (Միջազգային օդային տրանսպորտի ասոցիացիա) և ICAO -ի (Քաղաքացիական ավիացիայի միջազագակին կազմակերպություն) վտանգավոր բեռների փոխադրման համար կիրառելի կանոնների համաձայն։
 7. 999 Եվրո-ից ավել արժեք ունեցող ապրանքները, եթե Տրանիպեքս ՍՊԸ-ն համաձայն չէ վերջիններիս տեղափոխմանը։ Պարտավորությունների սահմանափակումները, համաձայն Ընդհանուր դրույթների և պայմանների 6րդ կետի, այս գնային սահմանի պարագայում պետք է մնան անփոփոխ։
 8. Գումար, թանկարժեք մետաղ, վճարման կտրոն, քրեդիթ քարտ, նամականիշ կամ այլ վճարային միջոցներ և/կամ արժեթղթեր պարունակող ծանրոցներ։
 9. Ծանրոցներ արգելանքի տակ գտնվող այն ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձանց համար, որոնք պետք է տեղափոխվեն արտաքին առևտրում սահմանափակումներ ունեցող երկներ (էմբարգո չափանիշներ)
 10. Ծանրոցներ, որոնց պարունակությունը խախտում է «Մտավոր սեփականության մասին օրենք»-ը` արտադրանքի կեղծ կամ չլիցենզավորված պատճենները ներառյալ (Ապրանքային նշանի հեղինակային իրավունքի խախտում)
 11. Զենք, զինամթերք, մասնավորապես հրազեն կամ դրա մասեր պարունակող ծանրոցներ։
 12. 20 կգ և ավել քաշ ունեցող ծանրոցներ և այն ծանրոցները, որոնց ընդհանուր արտաքին չափերը (երկարություն, բարձրություն, լայնություն) գերազանցում են 140 սմ-ը։ Ըստ մաքսային օրենսդրության, սահմանվում է օրական 200 Եվրո-ն և  20 կգ-ը չգերազանցելու սահմանաչափ յուրաքանչյուր ուղարկողի/ստացողի համար։

DPD ով առաքման դեպքում ծանրոցի քաշը չպետք է գերազանցի 15 կգ-ը։ Հակառակ դեպքում հնարավոր են հավելյալ վճարումներ։

 

 

3) Արգելվում է փոխադրել հետևյալ ապրանքներն ՝ առանց բացառության

 • Հրազեն, ազդանշանային, օդային, գազային սառը զենք, զինամթերք, ինքնապաշտապանական էլեկտրաշոկ և հրազենի հիմնական մասեր կամ բաղադրիչներ
 • Հրազեն, ազդանշանային, օդային, գազային սառը զենք, զինամթերք, ինքնապաշտապանական էլեկտրաշոկ և հրազենի հիմնական մասեր կամ բաղադրիչներ
 • Սատկած/ ողջ կենդանիներ և/կամ դրանց մարմնի մասեր
 • Բույսեր
 • Փող կամ արժույթի միջոցներ
 • Շուտ փչացող սնունդ, ըմպելիքներ
 • Փոխադրման ընթացքում որոշակի ջերմային ռեժիմ պահանջող ծանրոցներ
 • Փաթեթներ, որոնց պարունակությունը կամ փաթեթավորումը կարող է վնաս հասցնել Տրանսիմպեքս-ի աշխատակիցների առողջությանը և/կամ կարող է աղտոտել կամ վնասել այլ խմբաքանակներին կամ սարքավորումներին
 • Թանկարժեք մետաղներ կամ դրանցից պատրաստված ապրանքներ
 • Թանկարժեք, կիսաթանկարժեք քարեր և դրանացից պատրաստված իրեր
 • Մոխիր, մարդու մարմնի մասեր, դիակ
 • Ապակե և ճենապակե իրեր ՝ բաժակներ, շշեր, բյուրեղներ, եթե դրանք բնօրինակ չեն և փոխադրման համար պատշաճ փաթեթավորված
 • Մշակութային արժեք ունեցող իրեր, նկարներ, սրբապատկերներ, հնաոճ իրեր
 • Ծխախոտ, տոբակ
 • Ալկոհոլային խմիչքներ
 • Դեղորայք
 • Պոռնոգրաֆիկ նյութեր.

 

4) Տրանսիմպեքս ՍՊԸ-ը պարտավորություն չի կրում զննել ծանրոցները, որոնք կարող են պարունակել պարագրաֆ 2րդ-ում ներառված բացառութունները։ Այնուամենայնիվ, կասկած հարուցելու պարագայում, ընկերությունն իրավասու է բացել և ստուգել ծանրոցները։

5) Եթե ուղարկող կողմը տրամադրում է փաթեթի քաշի, չափերի կամ պարունակության վերաբերյալ սխալ տեղեկատվություն, ապա Տրանսիմպեքս ընկերությունն իրավունք ունի ուղարկողից գանձել մինչև 1500 Եվրո ՝ համաձայն պայմանագրում տուգանքի մասին օրենքի կամ, անհրաժեշտության դեպքում, բեռնափոխադրումն իրականացնել՝ հիմք ընդունելով սույն պայմանագրային տույժի վճարումը ։ Փոխադրման գնի կիրառումը՝ պայմանավորված ծանրոցի փաստացի քաշով և չափերով, մնում է անփոփոխ։

6) Ուղարկող կողմը պետք է նշագրի, փաթեթավորի ծանրոցները տեղափոխմանը համապատասխան, այնպես, որ վերջիններիս արտաքին փաթեթավորումից դրանց պարունակության արժեքի վերաբերյալ հնարավոր չլինի որևէ ենթադրություն անել։ Հնարավորության և անհրաժեշտության դեպքում, այն պետք է տրամադրի ամբողջական և ճշգրիտ տեղեկատվություն ծանրոցի վերաբերյալ, ինչը, վնասի դեպքում, հնարավորություն կտա պարզել դրա միանշանակությունը: Ուղարկող կողմը պետք է տրամադրի իր անձի ամբողջական հասցեն (Գերմանիայում) վերադարձի համար, եթե հնարավոր չլինի իրականացնել ծանրոցի փոխադրումը։ Ուղարկողը պետք է փաթեթավորի ծանրոցն այնպես, որ վերջինս պաշտպանված լինի վնասից և կորուստից, այնպես որ Տրանսիմպեքս ՍՊԸ-ը և/կամ երրորդ կողմերը վնաս չկրեն։ Մյուս մանրամասները հստակեցված են համապատասխան կանոնադրական դրույթներով։

7)Տրանսիմպեքս-ը փաթեթի ընդունումից և առաքումից հետո պարտավոր չէ ստուգել փաթեթավորումը կամ շտկել վերջինիս թերություները, եթե դրանք առկա են։ Եթե ծանրոցը ստացվում է արտաքինից չվնասված, ապա, ենթադրվում է, որ դրա պարունկությունը վնասվել է թերի փաթեթավորման հետևանքով, ինչի համար պատասխանատվություն է կրում ուղարկող կողմը։ Փոխադրման ընթացքում ծանրոցին արտաքին վնաս պատճառվելու դեպքում, ստացող կողմը պարտավոր է վնասի չափը որոշելու համար առևտրային հաշվետվություն պահանջել Տրանսիմպեքս ընկերությունից։ Վերջինիս բացակայության դեպքում Տրանսիմպեքս-ի դեմ հայցերը մերժվում են։

8)Ուղարկողը պետք է գործի արտահանման և ներմուծման կանոնակարգերին, ինչպես նաև մեկնման, տարանցման և նպատակակետ երկրի մաքսային կանոնակարգերին համապատասխան։ Ուղեկցող անհրաժեշտ բոլոր փաստաթղթերը պետք է լրացվեն առցանց։ Ուղարկողը կրում է միաձնյա պատասխանատվություն անթույլատրելի բեռների փոխախադրման հետևանքերի համար՝ համաձայն սույն Ընդհանուր դրույթների և պայմանների և դրանց խախտման կանոնակարգի։

Եթե մաքսազերծման կամ դրա նախապատրաստման ընթացքում  Տրանսիմպեքս-ի կողմից նշանակված մաքսային ներկայացուցիչը փաստում է, որ ոչ բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերն են առկա, ապա ծանրոցի համար պատասխանատու կողմը (ուղարկող/ ստացող) պետք է տրամադրի դրանք։Եթե ապրանքի կամ դրա արժեքի վերաբերյալ սխալ տեղեկատվության հետևանքով մաքսային տույժեր, տուգանքներ կամ հարկեր են ավելանում, ապա ուղարկող կողմը պարտավոր է Տրանսիմպեքս ընկերության պահանջով անմիջապես փոխհատուցել դրանք։ Եթե ծանրոցի համար պատասխանատու կողմը չի տրամադրում անհրաժեշտ փաստաթղթերը կամ վերջիններս չեն ներկայացվում համապատասխան ժամկետում՝ մաքսային պահաջների համաձայն, ապա Տրանսիմպեքս-ն իրավունք ունի վերադարձնել ծանրոցն ուղարկող կողմին ՝ բոլոր ծախսերը հոգալու պայմանով։ Այդ ծախսերը ներառում են մաքսային ներկայացուցչի և Տրանսիմպեքս ընկերության վարչարարական ծախսերը, որոնք կարող են սահմանվել անաչառ հայեցողությամբ։ Տրանսիմպեքսն իրավունք ունի պահանջել կանխավճար հաշիվների և կատարված ծախսերի համար։ Վճարումներ չիրականացնելու պարագայում, Տրանսիմպեքս ընկերությունն իրավասու է հրաժարվել հետագա ծառայություններ մատուցելուց և համապատասխան ժամկետի ավարտից հետո ոչնչացնել ծանրոցը։

4․ Տրանսիմպեքս ՍՊԸ-ի կողմից մատուցվող ծառայություններ

 1. Տրանսիմպեքսը ծանրոցներ է տեղափոխում Հայաստան: Դեպի Երևան առաքման ժամկետը 15 աշխատանքային օր է, իսկ Հայաստանի այլ մարզեր՝ մոտ 20 աշխատանքային օր։ Փոխադրման ժամկետների պահապանումը երաշխավորված չէ և կարող է տատանվել ՝ պայմանավորված բաց երթուղիներով։ Տրանսիմպեքս ընկերությունը, հաշվի առնելով ուղարկող կողմի շահերը, կարող է ընտրել փոխադրման տեսակը, ճանապարհը և միջոցները և մատուցել տրանսպորտային ծառայություն 3րդ կողմ հանդիսացող տրանսպորտային ընկերության միջոցով։ Պատվերը հնարավոր է չեղարկել միայն նախքան այն պահը, երբ բեռը կհանձվի  եվրոպայի տարածքում գտնվող մեր փոխադրող գործընկերոջը։ Պատվերը հնարավոր է չեղարկել միայն նախքան այն պահը, երբ բեռը կհանձվի եվրոպայի տարածքում գտնվող մեր փոխադրող գործընկերոջը։
 2. Տրանսիմպեքս -ը ուղարկող կողմին երաշխավորում է ծանրոցների ստացումը։
 3. Ընկերությունը, առաքման հետ կապված խնդիրների դեպքում, ինչպես օրինակ, ստացողի սխալ հասցեն, տեղեկացնում է ուղարկող կողմին։ Այս պարագայում, 3 օրացույցային օրվա ընթացքում պետք է տրամադրվի բավարար և ճշգրիտ կոնտակտային տվյալներ։ Եթե առաքման անհաջող փորձի մասին ծանուցելուց հետո, ուղարկողի կողմից վերահղում կամ ստացողի հասցեի ուղղում տեղի չի ունենում, Տրանսիմպեքս-ը կարող է ուղարկող կողմի հաշվին ետ ուղարկել ծանրոցը։ Ուղարկողը կրում է առաքման վերահասցեավորման, կրկնակի առաքման և/կամ  հետադարձի տրանսպորատային ծախսերը ՝ ներառյալ Տրանսիմպեքս ընկերության կողմից կատարված բեռնաթափման վճարը։
 4. Տրանսիմպեքս-ն իրավունք ունի բացել և ոչնչացնել փչացած ապրանք պարունակող ծանրոցները, առանց ուղակող և/կամ ստացող կողմերին նախապես ծանուցելու։

5) Կողմերի պարտավորություններ

 1. Տրանսիմպեքսը պատասխանատվություն է կրում ծանրոցների կորուստի, կողոպուտի և վնասի համար համաձայն Ընդհանուր դրույթների և պայմանների, ինչպես նաև այլ պայմանագրային պարտավորությունների ոչ պատշաճ կատարման համար, միայն ուղղակի վնասի չափով ՝ համաձայն պայմանագրի կամ որոշակի առավելագույն սահմանաչափի (Տես ՝ Պարագրաֆ 3)
 2. Տրանսիմպեքսը ազատվում է պարտավորությունից համաձայն Պարագրաֆ 1-ի, այն դեպքում, եթե վնասը պատճառվել է այնպիսի հանգամանքներում, որոնցից անգամ ծայրահեղ զգուշության պարագայում հնարավոր չէ խուսափել կամ որի հետևանքները հնարավոր չէ կանխել (օրինակ՝ գործադուլ, ֆորս մաժոր, առգրավում)։ Նույնը վերաբերում է նաև այն վնասներին, որոնք պատճառվում են ուղարկողի կողմից անփույթ  վարքագծի, բովանդակության էության կամ պատասխանատվության բացալայության  հետևանքով ՝ մասնավորապես դրանց, որոնք նշված են Համաշխարհային փոստային կոնվենցիայում։ Տրանսիմպեքսը պատասխանատվություն չի կրում արգելված ապրանք պարունակող ծանրոցների համար ՝ համաձայն 2րդ գլխի, 2րդ մասի։
 3. Տրանսիմպեքսի պարտավորությունը սահմանափակվում է վնասի չափով, որը չի կարող գերազանցել 500 Եվրո-ն, եթե ընկերության պարտավորությունն ավելի ցածր կամ բարձր չի գնահատվում համաձայն համաշխարհային փոստային կոնվենցիայի պարտադիր կամ այլ կանոնադրական դրույթների:
 4. Եթե ուղարկող կողմը ծանրոցի առաքման օրվանից երկու ամսվա ընթացքում չի ներկայացրել որոնման դիմում և հայց, ապա կորստի մասին հայցերը մերժվում են ՝ համաձայն 1ին և 3րդ պարբերությունների։
 5. Եթե ծանրոցն առաքման պահին արտաքինից վնասված չէ, ենթադրվում է, որ պարունակությունը վնասվել է տեղափոխման ընթացքում կամ թերի փաթեթավորման հետևանքով։ Հակառակը ապացուցելու պատասխանատվությունը կրում է հայցվոր կողմը։
 6. Ուղարկողի պարտավորությունը, համաձայն համաշխարհային փոստային կոնվենցիայի, մնում է անփոփոխ։ Ուղարկողը պատասխանատվություն է կրում Տրանսիմպեքս ընկերությանը կամ երրորդ կողմին պատճառված վնասի համար, եթե ուղարկում է չթույլատրվող ապրանքներ, որոնք ներառված են 3րդ գլխում կամ խախտում է նույնի գլխի 5րդ կետի համաձայն ստանձնած պարտավորությունները։ Այս պարագայում, ուղարկող կողմը պետք է փոխհատուցի Տրանսիմպեքս ընկերությանը ՝ երրորդ կողմի ներկայացրած ցանկացած պահանջի դիմաց, այնքանով, որքանով դա չի հակասում օրենքով սահմանված պարտավորությունների պարտադիր սահմանափակումներին։

6) Սահմանափակումներ

Ընդհանուր դրույթների և պայմանների շրջանակներում նշված բոլոր պահանջները լրանում են մեկ տարի անց։ Վաղեմության ժամկետը սկսվում է ծանրոցների առաքման օրվա կամ առաքում իրականացնելու համար նախատեսված օրվա ավարտին։ Սույն Ընդհանուր դրույթների և պայմանների 5րդ գլխի 4րդ կետի համաձայն կանխարգելման ժամանակահատվածը մնում է  ուժի մեջ։

7) Այլ դրույթներ

 1. Ուղարկող կողմը իրավասու չէ Տրանսիմպեքս-ի դեմ հայց ներկայացնել, բացառությամբ դրամական պահանջերի։
 2. Ուղարկող կողմը պետք է փոխհատուցի Տրանսիմպեքս-ի հայցերը օրինականորեն հաստատված կամ անվիճելի հայցերի դեմ։
 3. Տրանսիմպեքս ընկերությունը և ECL-ն իրավասու  են հավաքելու, պահպանելու և մշակելու ուղարկողի կամ ստացողի կողմից տրամադրված տվյալները, որոնք կապված են իրենց կողմից իրականացվող ծառայությունների հետ։ Ավելին, նրանք իրավասու են օրենքով սահմանված կարգով տրամադրել այդ տվյալները դատարանին կամ այլ մարմիններին ։

Տրանսիմպեքս ընկերությունը և ECL-ը պահպանում են փոստային գաղտնիությունը և տվյալների անձեռնմխելիությունը՝ իրենց նկատմամբ կիրառվող իրավական դրույթներին համապատասխան։

 1. Առևտրային, հանրային իրավունքի, մասնավոր սեփականություն հանդիսացող գույքի հետ կապված ընդհանուր դրույթներին և  պայմաններին ենթակա պայմանագրերից բխող իրավական վեճերի կարգավորման բացառիկ իրավասությունը  պատկանում է Երևան քաղաքին և լուծվում է ՀՀ օրենսդրությամբ։
 2. «Սպառողների վեճերի այլըտնրանքային լուծման մասին օրենք»ի 36-րդ հոդվածի համաձայն տեղեկատվություն տրամադրելու ընդհանուր պարտավորություն․ Տրանսիմպեքս ընկերությունը չի մասնակցում վեճերի լուծման որևէ վարույթի։
 3. Ընդհանուր դրույթներն ու պայմաններն այլ լեզուներով թագմանվելու դեպքում, եթե ի հայտ են գալիս հակասություններ, ապա առաջնահերթությունը տրվում է գերմաներեն լեզվին։